SEMIKONTINUERLIG RÖK/KYL

Rökskåpet med intensiv kylning är konstruerad för torkning, rökning, kokning och kylning av korv, bacon och liknande produkter. Kylningen sker i en separat del av skåpet. Mellan de två sektionerna transporteras vagnar automatiskt. Skåpet är tillverkat av moduler som svetsas samman vilket garantera en helt tät och hygienisk konstruktion, det vill säga att inga gummipackningar används vid montering.

PERFEKT LUFTCIRKULATION
Det unika växelspjället, ändrar kontinuerligt luftcirkulationen jämt över varje produkt. Detta resulterar i en absolut jämn tork och rökprocess för samtliga produkterna i hela skåpet. Luftcirkulationen produceras av en direktdriven fläkt som styrs via en frekvensomformare vilket garanterar ett exakt flöde för varje produkt.

ALLT I ETT
Med en semikontinuerlig rök/kyl sker hela processen i samma utrustning utan att någon omlastning av vagnar behöver ske.

INTENSIVKYL
Konstruerad för att kyla ner produkten efter rökning och kokning innan den transporteras till packning eller kylrum. Luft, vatten eller saltlake kan användas vid kylningsprocessen.

AUTOMATISK TRANSPORT
Det integrerade transportsystemet flyttar vagnarna automatiskt från värmedelen till kyldelen när processen är klar. Detta försäkrar en 100% tidseffektiv produktion.

Klicka på en bild för att se den större.