RÖKSKÅP

KÖTT, FISK ELLER KYCKLING
Rökskåpet är lämpad för torkning, rökning och kokning av bearbetat kött, fisk och kyckling med en temperatur mellan 15-90°C. Konstruktionen tillåter processer av många olika typer av produkter på ett kostnadseffektivt sätt med optimala resultat. Den unika luftcirkulationen garanterar ett konsekvent resultat för alla produkter.

PERFEKT LUFTCIRKULATION
Den unika konstruktionen, ändrar kontinuerligt luftcirkulationen jämnt över varje produkt. Detta resulterar i en jämn tork och rökprocess där alla produkterna i hela skåpet får en jämn färg och lika viktsvinn. Luftcirkulationen produceras av en direktdriven fläkt som styrs via en frekvensomformare vilket garanterar ett exakt flöde för varje produkt.

FLEXIBILITET OCH KVALITET
Då vi både bygger och konstruerar våra maskiner, kan vi anpassa utrustningen utifrån våra kunders behov. Både konstruktion och design kan anpassas för att passa deras produkter och produktion. Komponenter av högsta kvalitet och användande av den senaste teknologin garanterar utrustningens pålitlighet och hållbarhet. All tillverkning och konstruktion sker i en modern miljö som är utformad för utrustning till livsmedelsindustrin.

Klicka på en bild för att se den större.