SPEEDSMOKE / DRENCHING

Speedsmoke är ett system som används vid varm rökning av fisk, kyckling, charkprodukter.

METOD
Speedsmoke är ett externt skåp, i vilken en rökvagn med produkter placeras. Sedan duschas vagnen med rökkondensat under 30-120 sekunder. Efter det flyttas vagnen över till ett rökskåp där produkterna värmebehandlas (torkas och kokas).

KORTARE PROCESSTID
Då ingen rökning behöver ske i rökskåpet kan processtiden reduceras med upp till halva tiden.

KAPACITET
Speedsmoke har en kapacitet på 5-10 ton per timme beroende på vilken typ av produkt man processar.

ENERGISPARANDE
Den förkortade processtiden gör att energiförbrukningen reduceras

MINDRE RENGÖRING
Då ingen rökning sker i rökskåpet så minskar behovet av rengöring. Bättre för miljön och utrustningen.

STABILARE PRODUKTKVALITET
Med Speedsmoke tekniken får man en stabilare produktkvalitet och reducerat svinn.

MILJÖ
Med en Speedsmoke så sparar man på miljön samtidigt som kapaciteten ökar.

Klicka på en bild för att se den större.