KOKSKÅP

Kokskåpet är konstruerat för kokning av korv, skinka och liknande produkter vid en temperatur av 50 – 90°C.

BESKRIVNING
Utrustningen består av ett rostfritt skåp i vilken den forcerade luftcirkulationen garanterar en jämn behandling av produkten. Temperaturen regleras exakt genom hela processen.
Skåpet är tillverkat av moduler som svetsas samman vilket garantera en helt tät och hygienisk konstruktion, det vill säga att inga gummipackningar används vid montering. För att minimera värmeförluster isoleras modulerna med 80 mm isolering. Plåttjocklek 1,5 mm kvalitet 2333.

MIKROPROCESSOR – STYRNING
Utrustning speciellt framtagen för styrning och reglering av kokprocesser. Styrningen mäter och reglerar kontinuerligt skåptemperatur, kärntemperatur, fuktighet och tid.
Upp till 99st program kan programmeras och sparas i styrningen. Programmen görs enkelt genom att förprogrammerade funktioner finns upplagda i en meny.

VENTILATION
Den forcerade luftcirkulationen i skåpet produceras av kraftfulla centrifugalfläktar, en fläkt över varje vagn.

UPPVÄRMNING
Kokskåpet värms med direkt ånga ca 1 bar som via en ramp placerad längs vagnen fördelar ångan.

EVAKUERING
Evakueringsfläkt och spjäll är placerat på taket av skåpet. Spjället styrs analogt via mikroprocessen.

ÖVRIGT
Kokskåpet kan kombineras med intensivkylning.

Klicka på en bild för att se den större.