INTENSIVKYL

Konstruerad för att kyla ner produkten efter rökning och kokning innan den transporteras till packning eller kyl. Luft, vatten och saltlake kan användas vid kylningsprocessen.

BESKRIVNING
Utrustningen består av ett rostfritt skåp i vilken den forcerade luftcirkulationen garanterar en jämn nedkylning av produkten. Temperaturen regleras exakt genom hela processen.
Skåpet är tillverkat av moduler som svetsas samman vilket garantera en helt tät och hygienisk konstruktion, det vill säga att inga gummipackningar används vid montering. För att minimera kylförluster isoleras modulerna med 80 mm isolering. Plåttjocklek 1,5 mm kvalitet 2333.

KYLBATTERI
Avsett för, glykol, brine eller annan media är helt tillverkat i rostfritt stål. Batteriet placeras längs skåpet och på ett sätt att all luft tvingas passera genom vilket garanterar en snabb kylprocess.

MIKROPROCESSOR – STYRNING
Utrustning speciellt framtagen för styrning och reglering av kylprocesser. Styrningen mäter och reglerar kontinuerligt skåptemperatur, kärntemperatur och tid.
Upp till 99st program kan programmeras och sparas i styrningen. Programmen görs enkelt genom att förprogrammerade funktioner finns upplagda i en meny.

ÖVRIGT
Intensivkylen kan kombineras med en kokfunktion.

Klicka på en bild för att se den större.