STEKSKÅP

Stekskåpet används för värmebehandling av produkter där man vill ha en fin gyllenbrun och bakad yta. Alternativt en högre temperatur än vad ett rökskåp kan ge.

PROCESS
Värmen kommer antingen från ånga eller från el-elementen. Elementen värmer produkten med strålningsvärme, IR. Värmen kan programmeras för att passa olika produkter. Fläkten som är placerad i toppen av skåpet ökar värmeöverföringen på produkten.

VAGN MED NÄT
Till skåpet kan levereras ett speciellt stativ komplett med korgar och galler anpassade för varje produkt.

TILLTALANDE RESULTAT
Luftcirkulationen, temperaturkontroll och direkt ir värme, ger färg, yta och en värmebehandlad produkt med ett tilltalande resultat.

Klicka på en bild för att se den större.